Every Monday 8 pm to 10 pm
Divine Restaurant, Ruwi

ABC Toastmasters Club

Where leaders are made

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

248 Comments

Reply vulkancasinoo
10:15 PM on September 24, 2020 
Ð?азино Ð?Ñ?лкан пÑ?едлагаеÑ? полÑ?зоваÑ?елÑ?м болÑ?Ñ?ой вÑ?боÑ? онлайн-Ñ?лоÑ?ов. Ð?а ниÑ? можно игÑ?аÑ?Ñ? в демо-Ñ?ежиме, делаÑ? Ñ?Ñ?авки виÑ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?ми монеÑ?ами. Также вÑ? можеÑ?е запÑ?Ñ?каÑ?Ñ? игÑ?овÑ?е авÑ?омаÑ?Ñ? Ð?Ñ?лкан на денÑ?ги и полÑ?Ñ?аÑ?Ñ? вÑ?игÑ?Ñ?Ñ?и. Такой вид азаÑ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?азвлеÑ?ений Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? более инÑ?еÑ?еÑ?нÑ?м, Ñ?ак как пÑ?иноÑ?иÑ? Ñ?еалÑ?нÑ?Ñ? пÑ?ибÑ?лÑ?.
Reply Justinwelia
2:59 PM on September 7, 2020 
Ð?е Ñ?пам,а подаÑ?ок... http://offeramazon.ru/nikon
Reply JosephFibly
12:01 PM on August 31, 2020 
online casino Pin Up https://lite-money.ru онлайн казино Ð?ин Ð?п Ð?Ñ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ?
Reply qcslyficjygv
6:50 AM on August 30, 2020 
23793 68397 24739 27938 http://bitly.com/1ntFjX 59124 96408 72169 32798 http://bitly.com/1ntFjX - Ð?Ñ?аÑ?аÑ?Ñ? Ð?алакÑ?ики Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? онлайн 76050 47909 16034 55001
Reply etsjionurmoo
6:21 AM on August 30, 2020 
69168 54372 34079 69563 http://bitly.com/1ntFjX 29844 36110 11190 91588 http://bitly.com/1ntFjX - Ð?Ñ?аÑ?аÑ?Ñ? Ð?алакÑ?ики Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? онлайн 60753 75739 62818 68434
Reply nosshkzubzak
6:00 AM on August 30, 2020 
75880 28216 84470 48344 http://bitly.com/1ntFjX 18358 87471 35120 29289 http://bitly.com/1ntFjX - Ð?Ñ?аÑ?аÑ?Ñ? Ð?алакÑ?ики Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? онлайн 85085 82055 34233 51911
Reply wyuvsdxlvrfg
4:57 AM on August 30, 2020 
52166 29514 99279 97793 http://bitly.com/1ntFjX 33909 18669 62457 32222 http://bitly.com/1ntFjX - Ð?Ñ?аÑ?аÑ?Ñ? Ð?алакÑ?ики Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? онлайн 11845 91760 39302 67411
Reply qakgrwfbzbll
3:40 AM on August 30, 2020 
76391 12532 58230 72725 http://bitly.com/1ntFjX 13800 43872 81808 29788
url=http://bitly.com/1ntFjX says...
Ð?Ñ?аÑ?аÑ?Ñ? Ð?алакÑ?ики Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? онлайн
96640 76168 97235 16157
Reply qlsgmoufjzut
11:02 PM on August 29, 2020 
38401 22595 14621 70680 http://bitly.com/1ntFjX 89420 80392 57997 97274
url=http://bitly.com/1ntFjX says...
Ð?Ñ?аÑ?аÑ?Ñ? Ð?алакÑ?ики Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? онлайн
15314 85178 34109 72348